O wygranej decydowały takie kryteria jak: cena z wagą 85%, okres gwarancji z wagą 10% i termin realizacji z wagą 5%. Firma Skanska oferując gwarancję 120 miesięcy oraz termin realizacji na 30 września 2015 r. otrzymała najwyższą liczbę punktów, bo aż 95 na 100 możliwych.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu to konsorcjum Porr Polska (lider) i UBM Realitatenentwicklung Aktiengesellschaft (partner) oraz Elektrobudowy. Na zrealizowanie zamówienia zamawiający przeznaczył budżet w wysokości 55,35 mln zł. Wartość zwycięskiej oferty Skanski opiewa natomiast na ponad 60,6 mln zł.

O budowie terminala pasażerskiego w Szymanach pisaliśmy już wcześniej: https://www.prawo.pl/samorzad/trzy-firmy-chca-zbudowac-terminal-pasazerski-na-lotnisku-w-szymanach,228642.html

Źródło: Puls Biznesu