W minionym tygodniu senatorowie uchwalili bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o referendum lokalnym, której projekt opracowała sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Konieczność wprowadzenia jednoznacznych rozwiązań prawnych w tej materii była podnoszona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto  na możliwość tworzenia odrębnych obwodów głosowania podczas referendum lokalnego wskazała Państwowa Komisja Wyborcza.

Zmiany wprowadzono z myślą o wyborcach, którzy w czasie referendum przebywają np. w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym. Do tej pory przepisy ustawy o referendum lokalnym przewidywały, że głosowanie podczas  referendum można przeprowadzać tylko w stałych obwodach, analogicznych do tych tworzonych przy wyborach samorządowych; nie odnosiły się natomiast do możliwości głosowania w obwodach odrębnych.