LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami


W opinii ZPP sejmowa podkomisja nadzwyczajna oraz komisja przyjmująca jej sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nie uwzględniła zaproponowanego przez ZPP rozwiązania, mającego na celu załagodzenie nastrojów pracodawców, mieszkańców, czy poszczególnych samorządów związanych z zawartymi w ustawie pomysłami. Tak zwana „ustawa odległościowa”, której zamiarem jest zakaz usytuowania elektrowni wiatrowych w odległości od zabudowy mieszkaniowej wynoszącej 10 krotności wysokości, przy lokalizacji elektrowni wiatrowych, wywoływała szereg uzasadnionych kontrowersji. Mimo to pozostała na niezmienionym poziomie.

Jak podkreśla Związek Powiatów Polskich udało się jednak dokonać zmiany w przepisach dotyczących osób, będących w posiadaniu nieruchomość gruntowych położonych niedaleko już istniejącego wiatraka, lecz na chwilę obecną nie planujących tam budować domu. Początkowa wersja ustawy zakładała bowiem, że po jej wejściu w życie osoby których nieruchomość znajduje się dostatecznie blisko elektrowni wiatrowej, straciłyby w przyszłości możliwość potencjalnej zabudowy mieszkaniowej. Zdaniem ZPP posłowie co prawda nie rozwiązali tego problemu sposób prosty, aczkolwiek błąd ten dostrzegli i wprowadzili rozwiązanie zgodnie z którym zabudowa będzie możliwa w wypadku opracowania dla tych terenów miejscowych planów zagospodarowania. Warto jednak zaznaczyć, że wspomniane plany na obecnych zasadach muszą powstać w przeciągu 12 miesięcy począwszy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy - wówczas jej przepisy nie obejmą planów.

ZPP apelował również do posłów o wydłużenie 12 miesięcznego terminu, który w ich opinii jest zbyt krótki. Zaproponowana przez Związek Powiatów Polskich poprawka nie została jednak uwzględniona.

(wartowiedziec.org)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami