Jak pisze "Rzeczpospolita", o zmianę treści art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych samorządy upominają się od lat. Za rządów koalicji PO–PSL ich stanowisko nie spotkało się ze zrozumieniem partii rządzących.

Czy teraz będzie inaczej? – Tak wynika z kuluarowych rozmów, prowadzonych m.in. z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem – informuje Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. – A także z deklaracji Henryka Kowalczyka złożonymi po spotkaniu z samorządowcami 14 marca – dodaje.

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystosowała list do premier Beaty Szydło. Wskazuje w nim, że samorządy inwestowały w ciągu ostatnich dziesięciu lat ok. 45 mld zł każdego roku. Zrealizowane inwestycje pokazują zaś, że gminy, powiaty i województwa wykorzystują fundusze Unii Europejskiej na projekty przynoszące korzyść nie tylko społecznościom lokalnym. Więcej>>>