MRR zaprasza samorządy do wypełnienia ankiety i podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz potrzebami w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów z funduszy strukturalnych.

Wyniki ankiety zostaną przekazane MRR, służąc jako pomoc w programowaniu wsparcia dla miast i gmin w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Odpowiedzi należy przesłać do 21 marca 2012 do Biura ZMP na adres biuro@zmp.poznan.pl lub faksem (61) 633 50 60.