Wiele powiatów i województw podejmuje właśnie decyzje, czy przekształcać publiczne zoz-y w spółki, czy też spłacać ich długi, a województwo mazowieckie wniosło skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Sejmik województwa postanowił zaskarżyć przepisy ustawy o działalności leczniczej, które każą samorządom komercjalizować zadłużone szpitale. Zdaniem samorządowców przepisy te są niezgodne m.in. z art. 166 i 167 konstytucji, które nakazują państwu zapewnić samorządom pieniądze na powierzone im zadania.

Źródło: Rzeczpospolita