Samorządy chcą by zmiany w janosikowym nie ograniczały się do województw

Proponowane zmiany w janosikowym obejmują tylko województwa, natomiast samorządy uważają, że powinny one objąć także powiaty i gminy, wczoraj odbyło się spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwestia rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, a także projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, były m.in. przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w środę 30 lipca 2014 r.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Stanisław Huskowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Bogdan Dombrowski, podsekretarz stanu w MAC, a także przedstawiciele strony samorządowej i rządowej.

W trakcie posiedzenia Komisji przedstawiono i omówiono m.in. projekty resortów: finansów, administracji i cyfryzacji, infrastruktury i rozwoju, edukacji, zdrowia, spraw wewnętrznych.

Szeroko dyskutowana była m.in. kwestia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności „janosikowego”. Proponowane w projekcie zmiany obejmują tylko województwa, natomiast samorządy uważają, że powinny one objąć także powiaty i gminy.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym: www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/samorzady-chca-by-zmiany-w-janosikowym-nie-ograniczaly-sie-do-wojewodztw

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 31 lipca 2014 r.