Proponuje zatem jednorazową płatność (w terminie do 15 marca roku podatkowego), jeżeli kwota zobowiązania podatkowego nie przekracza 100 zł. Kolejna propozycja to odstąpienie od doręczania decyzji ustalającej podatek od osób fizycznych i od pobierania takiego podatku, gdy jego wysokość nie przekracza kosztów przesyłki poleconej. Rząd zamierza także zlikwidować ulgę żołnierską (w podatku rolnym). To samo chce zrobić z preferencyjną stawką podatku od lasów ochronnych i ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości przedmiotów opodatkowania w parkach narodowych.
Wszystkie te propozycje zostały przedstawione w  przyjętym na ostatnim posiedzeniu rządu projekcie założeń do ustaw o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: Rzeczpospolita