Z wypowiedzi wiceministra wynika, że rząd mógłby sfinansować połowę kosztów budowy żłobka, pozostałe pieniądze wyłożyłyby, po równo, samorządy województwa i powiatu.
Minister Męcina zwrócił uwagę na potrzebę aktywizacji kobiet, tak aby łatwiej im było wrócić na rynek pracy po okresie macierzyństwa lub innej przerwy w pracy. Dodał, że do tej pory w ramach programu „Maluch" powstało niemal 4 tys. miejsc w żłobkach. W czasie spotkania z przedsiębiorcami poruszony został także temat trudnej sytuacji na rynku pracy. Najważniejsze w tej chwili zadanie to ochronienie bieżącej konsumpcji, która przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Zagrożeniem dla niej jest natomiast wzrost bezrobocia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej walczy o uruchomienie dodatkowych środków z Funduszu Pracy, w wysokości 500 mln zł. Chce także zwiększyć efektywność wydawanych pieniędzy, m.in. monitorując co miesiąc skuteczność działań urzędów pracy, która obecnie wynosi już 55 proc. Resort pracy przygotowuje również rozwiązania, które pozwolą na wsparcie działań urzędów pracy przez prywatne agencje zatrudnienia. Jacek Męcina podkreślił, że w utrzymaniu wysokiego zatrudnienia nie sprzyja mechanizm ustalania płacy minimalnej. Już teraz wynosi ona ponad 42 proc. przeciętnej pensji i będzie dalej rosnąć niezależnie od sytuacji na rynku pracy. W 2013 r. podskoczy o 100 zł, a w 2014 pewnie o dalsze 130 zł.

Opracowanie: Weronika Adamczyk
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 17 lipca 2012 r.