Do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, wprowadzone zostały również nowe zadania jak budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa oraz obwodnice Wałcza w ciągu S10 i Szczecinka w ciągu S11. Te inwestycje mają przede wszystkim ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego. Poprawią również dostępność transportową portów morskich.

Ważną zmianą w Programie jest podwyższenie klasy technicznej południowej obwodnicy Olsztyna, która będzie realizowany jako droga ekspresowa. To zapewni podniesienie standardu jazdy oraz poprawi jej bezpieczeństwo na tym fragmencie obwodnicy Olsztyna.

Zgodnie z zatwierdzonym we wtorek 5 sierpnia br. programem, Dyrekcja ma możliwość do końca 2014 r. ogłosić przetargi na budowę 57 km autostrady A1 z Pyrzowic do Częstochowy, oraz 1 350 km dróg ekspresowych i 161 km obwodnic miast. Koszty całego przedsięwzięcia MIiR szacuje na 72,3 mld zł.

Ponadto, w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 będzie kontynuowana realizacja inwestycji drogowych na drogach szybkiego ruchu, co zapewni powstanie spójnej sieci nowoczesnych i bezpiecznych dróg. Realizowane inwestycje obejmują również obwodnice wyprowadzające ruch poza centra dużych miast.

Źródło: www.mir.gov.pl