Rada Ministrów przyjęła 28 kwietnia br., przedłożony przez ministra sportu i turystyki projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych.
Zaakceptowany przez rząd przepis usunie wątpliwości dotyczące zadań marszałka województwa, jako organu sprawującego bezpośredni nadzór nad tymi podmiotami. Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu, konieczność wprowadzenia zmian wynika z negatywnych doświadczeń 2012 r., w którym 15 biur podróży ogłosiło niewypłacalność.
Nowa regulacja ma obowiązywać po 7 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj: Państwo nie zapłaci samorządowi za zeszłoroczne sprowadzenie turystów z upadłego biura podróży>>>

 
Piotr Cybula
  Usługi turystyczne. Komentarz>>>