Wiceminister rozwoju uczestniczył w Gdańsku w rozpoczętym w poniedziałek szóstym Międzynarodowym Kongresie Smart Metropolia. Ministerstwo Rozwoju jest współorganizatorem dwudniowego Kongresu. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot (OMG-G-S).

Chorąży, który jest też współprzewodniczącym Rady Programowej Kongresu Smart Metropolia, powiedział podczas konferencji prasowej, że „polityka rządu wobec dużych miast to tak samo ważna polityka jak wobec innych obszarów”. Zaznaczył, że w przypadku dużych miast, metropolii, jest to wsparcie ich „mocnych stron”.

Podkreślił, że „odpowiedzią polityczną obecnego rządu jest to, że koncentruje się w większym stopniu na wsparciu głównie małych, średnich miast, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze”. Zastrzegł jednak, że nie oznacza to, że „duże miasta są ignorowane i chociażby to, że w sposób zgodny realizujemy to przedsięwzięcie, świadczy o tym, że rząd jest również otwarty na dialog z metropoliami, z dużymi miastami”.

Poinformował, że na najbliższe lata z funduszy unijnych dla obszarów metropolitalnych przeznaczono ok. 6 mld euro.

W Polsce, na mocy ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu od 1 stycznia 2018 r. zacznie działać pierwsza w kraju, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Prezydent Gdańska, prezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Paweł Adamowicz przypomniał, że latem ub. roku Stowarzyszenie skierowało do rządu wniosek o przyjęcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim, na wzór ustawy uchwalonej przez Sejm dla Śląska. Pod wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej podpisało się 57 wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów z Pomorza. Formalnie Stowarzyszenie nie otrzymało negatywnej odpowiedzi.

Chorąży zaznaczył podczas konferencji prasowej, że jeśli utworzenie metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej okaże się sukcesem, „nikogo specjalnie nie trzeba będzie przekonywać do tego aby kolejne, analogiczne związki były powoływane kolejnymi ustawami”. Dopytywany powiedział, że „trzeba przynajmniej roku, dwóch żeby zobaczyć jak efektywnie taki związek działa”. „Jeżeli będziemy widzieli, że są dobre efekty, że zadania są wykonywane lepiej, to na nowe ustawy nie trzeba będzie czekać latami” - dodał wiceminister.

Adamowicz zapowiedział, że stowarzyszenie OMG-G-S skupiające 49 jednostek samorządu terytorialnego „wnosiło i będzie wnosić do Rady Ministrów, do parlamentarzystów o podjęcie ustawy metropolitalnej”. Zapewnił, że „czekając na tę ustawę ćwiczymy działalność metropolitalną, współpracę, partnerstwo między sobą w ramach stowarzyszenia”. „Nie oznacza to, że wszystko idzie łatwo i przyjemnie, bo tak nie jest, ale rok po roku wytwarzamy kapitał współpracy” – dodał Adamowicz.

Prezydent Gdańska ocenił, że „w niektórych regionach kraju czy grupach społecznych obszary metropolitalne mają złą konotację, że są to ci bogaci, którzy chcą być jeszcze bardziej bogaci”. „W naszym obszarze są nie tylko Gdańsk czy Gdynia, ale również np. Pelplin, czy gmina wiejska Wejherowo” – dodał.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, Patryk Demski (PiS) mówiąc o współpracy w ramach OMG-G-S zaznaczył, że „politycznie się różnimy w wielu kwestiach, natomiast praca na rzecz metropolii jest długoterminową, nie można tego obserwować przez pryzmat bieżącej polityki, tego, że dziś jesteśmy u władzy”.

„Wierzę, że ten nasz trójmiejski, pomorski projekt metropolitalny jest możliwy do zrealizowania w perspektywie, i to niezbyt odległej” - powiedział Demski. Ocenił, że „Warszawa, chociaż jest większym obszarem metropolitalnym, to będzie musiała poczekać trochę dłużej”. Jego zdaniem, „nie da się wprowadzić jednego modelowego rozwiązania dla wszystkich obszarów metropolitalnych, bo każdy jest inny” i wydaje się, że "dla każdego obszaru potrzebne są inne rozwiązania”.

Uczestniczący w kongresie wiceminister infrastruktury i budownictwa, Kazimierz Smoliński powiedział, że „jest jak najbardziej zwolennikiem utworzenia trójmiejskiego obszaru metropolitalnego”. Podkreślił przy tym, że „metropolia nie może rozwijać kosztem mniejszych ośrodków”.

Kongres Smart Metropolia to – jak podają organizatorzy - największa w Polsce cykliczna debata na temat rozwoju obszarów metropolitalnych, skierowana do liderów administracji, samorządu i biznesu. (PAP)

Autor: Bożena Leszczyńska

bls/ mok/