Sytuacja jest niekomfortowa zarówno dla sądów, które nie wiedzą, kto będzie je obsługiwał od 2016 r. jak i dla operatorów pocztowych – Poczty Polskiej i InPostu, które potrzebują czasu, by przygotować się do realizacji ogromnego kontraktu.

Pocztowy przetarg za 700 mln zł zalicza kolejną wpadkę >>>

Jak czytamy w "Rz", zamawiający początkowo ustalił termin składania ofert na 15 czerwca. Ostatnim zapowiadanym terminem był 14 września, ale w piątek Centrum Zakupów dla Sądownictwa wydłużyło okres składania ofert do 28 września br.

Poczta Polska ani InPost sytuacji nie komentują. Jednocześnie, nie można zapomnieć, że nie tylko sądy mają problem, ale również prokuratury, ministerstwa oraz inne urzędy centralne i wojewódzkie.

Źródło: www.rp.pl