Niebawem rozpoczną się roboty ziemne. Będą one główną częścią pierwszego etapu inwestycji, który ma się zakończyć do czerwca. Równocześnie trwa wybór wykonawcy pozostałych prac. Całość inwestycji ma być gotowa jesienią tego roku.

Na zrewitalizowanej hałdzie powstanie duży plac zabaw oraz oświetlona górka saneczkowa. Będą alejki spacerowe, miejsca do odpoczynku oraz górka widokowa, z której przy dobrej pogodzie będzie można podziwiać Beskidy.

W ramach pierwszego etapu rewitalizacji prowadzone będą roboty ziemne związane z ustabilizowaniem hałdy. Planowane jest zachowanie fragmentu urwiska jako tzw. świadek historii. Dzięki temu będzie można zobaczyć przekrój hałdy i poznać jak jest ona zbudowana. W drugiej części inwestycji powstanie głównie cała infrastruktura.

Będą to: industrialny plac zabaw, punkt widokowy, oświetlona górka saneczkowa oraz tor do jazdy na BMX. Pojawią się miejsca odpoczynku w postaci ławek, hamaków oraz specjalnych przestrzennych sześcianów z zamontowanymi fotelami. Wydzielone zostaną także miejsca do grillowania. Ciekawym elementem, który utworzony zostanie w ramach inwestycji, będzie zielone pole do gry. Będzie to duży trawnik, na którym będzie można grać np. w piłkę lub badmintona. Ponadto na terenie zwałowiska utworzone zostaną oświetlone ścieżki spacerowe, pojawią się także kamery monitoringu. Na terenie całej hałdy zainstalowane zostaną także odpowiednie tablice informacyjne dotyczące m.in. historii tego miejsca.

Kluczowa w procesie zagospodarowania hałdy będzie jej dalsza rekultywacja, która zostanie przeprowadzona na bazie badań naukowych oraz w konsultacji z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. „Rekultywacja polegać będzie na umieszczeniu w glebie specjalnych dodatków, które będą wiązać zanieczyszczenia w części korzeniowej roślin, tak aby nie przechodziły one do ich części naziemnej. W ten sposób użytkowanie hałdy i kontakt z tak nasadzonymi roślinami będzie bezpieczny" - powiedziała dr Marta Pogrzeba z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Z przebudową hałdy ściśle wiąże się także inny duży projekt, który realizować będzie miasto. Mowa tu o Trakcie Rudzkim, którego pierwszy etap powstanie w ramach zagospodarowania hałdy. Trakt ten to ścieżka rowerowo–piesza, a miejscami także rolkarska, która połączy dwie rudzkie dzielnice: Wirek i Nowy Bytom. W ramach projektu zrewitalizowanych zostanie łącznie 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 hektarów.

Opracowano już dokumentację obejmującą całość inwestycji. Po wybudowaniu pierwszego etapu w tym roku, realizowane będą kolejne odcinki. Całość ma być gotowa w 2019 r. Miasto na realizację traktu rudzkiego pozyskało ponad 6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Aktualnie prowadzone prace przy rewitalizacji hałdy realizowane są natomiast w ramach innego projektu unijnego - LUMAT. Będzie on realizowany do 2019 roku w ramach Programu INTERREG Central Europe. Jego całkowita wartość to ok. 10 mln zł, z czego dofinansowanie do rudzkiej „części” wyniesie ponad 1 mln zł. Jego partnerami obok Rudy Śląskiej są inne europejskie miasta oraz instytuty badawcze, m.in. Turyn, Lipsk, Drezno, Trnava, Kranj czy Ostrawa.

Hałda przy ul. 1 Maja jest jednym z czterech zwałowisk pocynkowych w Rudzie Śląskiej. Zajmuje obszar 6,5 hektarów i jest pozostałością po działającej w tym rejonie w okresie od I połowy XIX w. do 1925 roku hucie cynku Liebe – Hoffnung. W Rudzie Śląskiej hałdy zajmują 3,5 km kwadratowego, czyli blisko 5 proc. powierzchni miasta. W 2015 r. wszystkie zinwentaryzowano. Większość ze zinwentaryzowanych zwałowisk w mieście to hałdy pokopalniane, na których znajdują się odpady pogórnicze. (PAP)