„Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy, których dotknęła awaria np. sieci wodociągowej, mogą liczyć na szybką reakcję i rozwiązanie problemu” - zapewniła prezydent Grażyna Dziedzic. Urzędnicy podkreślają, że geoportal działa na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony, czy tablety. Dzięki temu zgłoszenie problemu przez mieszkańca możliwe jest natychmiast i z niemal każdego miejsca.

Obsługa aplikacji jest bardzo prosta. Na interaktywnej mapie dostępnej na stronie internetowej miasta mieszkańcy symbolem przedstawiającym wykrzyknik zaznaczają miejsce, w którym pojawił się problem. Następnie po kliknięciu pojawia się okienko, w którym dokonuje się opisu zgłaszanej sprawy. Mieszkańcy mają tu do wyboru kilka kategorii.

„Podział na kategorie problemów ma za zadanie usprawnić proces przekazywania informacji. System został bowiem tak skonstruowany, że poszczególne grupy problemów przypisane są do odpowiednich jednostek. W ten sposób np. informacja o dziurze w jezdni trafia od razu do Wydziału Dróg i Mostów” - wyjaśnił wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Np. w kategorii „pas drogowy” mieszkańcy mogą poinformować o dziurach w jezdni lub zgłosić zły stan chodnika, awarię oświetlenia ulicznego, utrudnienia w ruchu drogowym, czy nawet zasugerować zmianę w organizacji ruchu. W kategorii „awarie” mieszkańcy zgłaszają usterki sieci ciepłowniczej, elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i gazowej. W oddzielnych kategoriach mieszkańcy mogą poinformować o zanieczyszczonych posesjach, aktach wandalizmu, czy zakłóceniu porządku publicznego. Problemy i uwagi można zgłaszać także anonimowo.

Zgłaszanie uwag i problemów w mieście nie jest jedyną nowością w rudzkim geoportalu. Dzięki wprowadzeniu nowych funkcji użytkownicy korzystający z niego mogą zapoznać się z lokalizacją komisji oraz okręgów wyborczych.

Działający w Rudzie Śląskiej geoportal do połowy 2015 r. zastąpiony zostanie w znacznej mierze przez nowy System Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska. Prace nad nim już się rozpoczęły. Docelowo w systemie znajdą się dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji dróg i obiektów mostowych. SIP zostanie też częściowo połączony z Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej. Wartość projektu, w ramach którego realizowany jest nowy system to blisko 3,5 mln zł, z czego niemal 3 mln zł stanowić będzie unijne dofinansowanie.

Jak podkreślają służby prasowe magistratu, mieszkańcy Rudy Śląskiej problemy i uwagi dotyczące funkcjonowania miasta od kilkunastu już lat mogą również zgłaszać za pośrednictwem bezpłatnej linii telefonicznej lokalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem 800-158-800. Tylko w ubiegłym roku centrum przyjęło 2580 zgłoszeń w tym 1474 od mieszkańców. 346 z nich dotyczyło zanieczyszczeń jezdni, chodników oraz terenów zielonych, 235 - oświetlenia ulicznego, natomiast 171 - uszkodzeń jezdni i chodników.