Celem projektu jest wsparcie samorządów w zapewnieniu systematycznej działalności sportowej na obiektach „Moje Boisko - ORLIK 2012” poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animatorów” na tych obiektach. Projekt ma za zadanie promocję aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych (dzieci, młodzież, dorośli i osoby niepełnosprawne), w tym inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych).

W ramach projektu JST może zgłosić jedną osobę, przypisaną do każdego oddanego do użytku obiektu „Moje Boisko - ORLIK 2012”, która posiada odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych. W uzasadnionych przypadkach można zgłosić dwie osoby przy założeniu, że kwota przyznanej przez MSiT dla danego obiektu dotacji, będzie podzielona na dwie osoby. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako „Animator” w ramach projektu „Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012” składać się będzie z części wypłacanej przez woj. SZS w ramach dotacji MSiT oraz z części wypłacanej przez właściwą JST.

Każdy „Animator”, na podstawie zawartej umowy, zostanie zobowiązany do zrealizowania - zgodnie z okresem obowiązywania umowy - 80 godzin zajęć w każdym miesiącu, co powinno stanowić 50% ogólnej liczby godzin przepracowanych przez „Animatora” na danym obiekcie. W przypadku zgłoszenia dwóch osób, każdy z „Animatorów” zostanie zobowiązany do zrealizowania - zgodnie z okresem obowiązywania umowy - 40 godzin zajęć w każdym miesiącu, co powinno stanowić 50% ogólnej liczby godzin przepracowanych przez „Animatora” na danym obiekcie.

Wnioskodawcą może być wyłącznie JST, która oddała do użytku w latach 2008 - 2012 obiekty zrealizowane w ramach rządowego projektu inwestycyjnego „Moje Boisko - ORLIK 2012”. Wnioski należy składać w terminach:
• do 16 lutego 2012 r. – na okres od 1 marca do 30 czerwca 2012 r., z możliwością przedłużenia umowy do dnia 30 listopada 2012 r.
• do 16 czerwca 2012 r. – na okres od 1 lipca do 30 listopada 2012 r.

Wnioski należy kierować do Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego, ul. Mokotowska 24/V p. lok. B, 00-561 Warszawa.


Projekt finansowany jest ze środków państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży.

Źródło: www.orlik2012.pl