Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister cyfryzacji Marek Zagórski przedstawili plany i założenia dotyczące nowego systemu. Nowy krajowy system ma zastąpić rozwiązanie funkcjonujące od 2011 roku.

Instytut Łączności opracuje koncepcję nowego rozwiązania

3 listopada 2018 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego przejął pobór opłat drogowych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i działających w jego imieniu wykonawców. Równocześnie rozpoczęto prace nad stworzeniem i uruchomieniem całkowicie nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat.

Obsługę istniejącej infrastruktury i opracowanie koncepcji nowego rozwiązania powierzono Instytutowi Łączności, nadzorowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji.

- Nowy polski system powstanie w oparciu o nowocześniejsze niż dotychczas rozwiązania, zbliżone do stosowanych obecnie na świecie. Będzie miał otwartą architekturę, pozwalającą na dalszą rozbudowę – powiedział Marek Zagórski.

Czytaj też: Opłata drogowa nie wzrośnie

 


Priorytety nowego systemu

Zgodnie z założeniami nowy system ma:

  • powstać w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania, stosowane obecnie na świecie, z wykorzystaniem technologii GNSS, transmisji danych w systemach komórkowych (LTE/5G) i Big Data,
  • być otwarty na nowe funkcjonalności poprzez rozbudowę o kolejne moduły,
  • przechowywać wrażliwe dane na terenie Polski i udostępniał je służbom nadzorującym przestrzeganie prawa bez pośrednictwa prywatnych firm,
  • korzystać z istniejącej infrastruktury związanej z poborem opłat,
  • współpracować z systemami funkcjonującymi w innych krajach Unii Europejskiej.

Minister cyfryzacji wyjaśnia, że Narodowy System Poboru Opłat zapewni nowocześniejsze, tańsze i bezpieczniejsze pobieranie opłat i niezakłócony wpływ środków do Krajowego Funduszu Drogowego. Nowy system będzie też wygodniejszy w obsłudze dla kierowców i umożliwi bardziej płynne podróżowanie oraz transport towarów.

W przyszłości projektowane rozwiązania powinny pozwolić na rozwiązanie problemu kolejek na bramkach ręcznego poboru opłat.

Zobacz też: Jak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przedpłatę dokonaną na wykup urządzenia do poboru opłat drogowych?