ALS to bezpłatne studia podyplomowe dla sekretarzy i skarbników realizowane przez Ministerstwo wraz z partnerami w Warszawie (Uniwersytet Warszawski), Poznaniu (WSB w Poznaniu), Chorzowie (Wydział Zamiejscowy WSB Poznań) oraz w Toruniu (WSB w Toruniu). Studia w ramach Akademii Liderów Samorządowych pomagają pogłębić wiedzę prawniczą i umożliwiają doskonalenie umiejętności menedżerskich. Ideą Akademii jest wymiana doświadczeń pomiędzy samorządowcami w zakresie poprawy jakości obsługi klientów administracji samorządowej.

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zwróciło się do uczestników II edycji Akademii Liderów Samorządowych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej studiów. Ankieta stanowiła ocenę odbytych studiów w kontekście ich przydatności w pełnieniu obowiązków służbowych a także odpowiadała na pytania związane z wpływem ALS na ścieżkę kariery zawodowej. Według nadesłanych ankiet wszyscy uczestnicy studiów uznali, iż zdobyta wiedza jest bardzo przydatna w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Ponadto bardzo dobrą ocenę wystawiono jakości kształcenia we wszystkich uczelniach realizujących ALS. Równie dobre noty otrzymała obsługa studiów opiekująca się słuchaczami m.in. w zakresie materiałów dydaktycznych, obecności czy innych spraw organizacyjnych. Z ankietowanych słuchaczy 99% uważa, iż wszyscy wykładowcy prezentowali pełen profesjonalizm. Wśród propozycji dodatkowych zajęć dla kolejnych edycji słuchacze wskazywali m. in.: zajęcia z zakresu budżetu zadaniowego, jawność działania organów, dostęp do informacji publicznej, kontrola zarządcza, ocena pracowników, zarządzanie zmianą, więcej zajęć z promocji i informacji JST oraz zagadnienia z pomocy społecznej.

Zgłoszenia do III edycji ALS można przesyłać do 16 grudnia na adres: akademia.liderow@mswia.gov.pl. Lista uczestników zostanie zaprezentowana 22 grudnia na stronach Ministerstwa.