Rząd będzie teraz składał się tylko z 14 resortów. Nominację z rąk prezydenta miał odebrać m.in. Jarosław Kaczyński, który w nowym rządzie będzie pełnił funkcję wicepremiera.  Na stanowisku wicepremiera ma pozostać Jacek Sasin, który będzie kontynuował pracę jako wicepremier i minister aktywów państwowych. Piotr Gliński ma być powołany na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów i szefa nowego resortu: Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a Jarosław Gowin  na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. 

Koronawirus pokrzyżował plany

W poniedziałek rano Przemysław Czarnek, który ma zostać nowym ministrem edukacji i nauki poinformował, że wykryto u niego koronawirusa.

Po tej informacji inspektor sanitarny przeprowadził postępowanie epidemiologiczne, które miało na celu wskazanie osób narażonych na zakażenie koronawirusem i wyznaczy osoby do ewentualnej kwarantanny i badań. - W ramach postępowania epidemiologicznego przeprowadzonego w związku z stwierdzeniem zakażenia koronawirusem u posła Przemysława Czarnka na kwarantannę zostali skierowani wicepremier Jacek Sasin, a także ministrowie Dariusz Piontkowski i Michał Dworczyk oraz wiceminister Jacek Ozdoba - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Czytaj: Przez koronawirusa zaprzysiężenie ministra edukacji i nauki może się opóźnić>>
 

Ceremonię wręczenia nominacji, która miała się odbyć u prezydenta w poniedziałek o godz. 15.00, odwołano, ale nie pojawiły się żadne informacje, by to miało jakiś wpływ na skład rządu po rekonstrukcji. Nie podano też innego terminu wręczenia nominacji nowym ministrom. 

Nowy podział działów administracji

W związku ze zmianami w rządzie premier musi określić nowy schemat działów administracji rządowej podlegających poszczególnym ministrom. - Schemat jest uzgodniony w ramach Zjednoczonej Prawicy. Zgodnie z nim będzie wydane rozporządzenie atrybucyjne, które przyporządkuje poszczególne działy konkretnym ministrom oraz będzie zmieniona ustawa o działach - powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Wynika z niego, że ministerstwo aktywów państwowych będzie odpowiedzialne za aktywa państwowe oraz gospodarkę złożami kopalnymi. Ministrem ma być Jacek Sasin.

W resorcie edukacji i nauki znajdą się działy "oświata i wychowanie", a także "szkolnictwo wyższe i nauka". (Przemysław Czarnek)

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej będzie odpowiedzialny za finanse (budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe) oraz za fundusze i politykę regionalną (rozwój regionalny, w tym fundusze UE)  - Tadeusz Kościński.

Szef resortu klimatu i środowiska będzie odpowiadał za energię, gospodarkę wodną, klimat oraz środowisko (Michał Kurtyka)

W ministerstwie kultury, dziedzictwa narodowego i sportu pojawią się działy "kultura i ochrona dziedzictwa" oraz "kultura fizyczna" - będzie mu podlegał nowy urząd centralny: Rządowe Centrum Sportu (Piotr Gliński).

Minister infrastruktury będzie odpowiadał za łączność, transport, żeglugę śródlądową, gospodarkę morską oraz rybołówstwo, w tym Główny Urząd Morski.

Z informacji przekazanej przez Dworczyka wynika, że w MON będzie dział "obrona narodowa" (Mariusz Błaszczak).

Z kolei w ministerstwie rodziny i polityki społecznej będą działy "rodzina" oraz "zabezpieczenie społeczne" (Marlena Maląg).

W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi znajdą się działy "rolnictwo", "rozwój wsi", "rynki rolne", "lasy państwowe" (Grzegorz Puda).

W przypadku resortu rozwoju, pracy i technologii będą to działy: "budownictwo", "gospodarka", "turystyka" oraz "praca" (Jarosław Gowin).

W ministerstwie sprawiedliwości będzie dział "sprawiedliwość" (Zbigniew Ziobro).

Natomiast w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji znajdą się działy "administracja publiczna", "sprawy wewnętrzne" oraz "wyznania religijne i mniejszości" (Mariusz Kamiński).

W MSZ znajdzie się jeden dział "sprawy zagraniczne" (Zbigniew Rau), a w ministerstwie zdrowia - "zdrowie" (Adam Niedzielski).

W Kancelarii premiera będzie dział administracji "informatyzacja" oraz "członkostwo RP w UE".

Minister Dworczyk poinformował też, że powstają dwa nowe urzędy centralne: Rządowe Centrum Sportu i Główny Urząd Morski; będą podlegać odpowiednio ministrowi kultury i ministrowi infrastruktury - dodał.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w randze ministra-członka Rady Ministrów pozostaną: Michał Dworczyk (jako szef KPRM) i Łukasz Schreiber. Konrad Szymański będzie w KPRM pełnił funkcję ministra ds. UE. Do KPRM wejdzie również dwóch nowych ministrów: Michał Cieślak (z ramienia Porozumienia) oraz przedstawiciel Solidarnej Polski, którego nazwisko zostanie podane w innym terminie.