Do godz. 10.00 zarejestrowano prawie 7,5 tys. komitetów wyborczych, w tym Państwowa Komisja Wyborcza – 17. Liczba ta zmienia się, czas jest do końca dnia roboczego – pracy PKW i komisarzy wyborczych.

Dotychczas zarejestrowane przez PKW komitety

PKW zarejestrowała dotąd: komitet wyborczy Partii Razem, komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, koalicyjny komitet wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, komitet wyborczy Ruch Narodowy RP, komitet wyborczy Partia Zieloni, komitet wyborczy Porozumienie Jarosława Gowina, komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, komitet wyborczy wyborców Bezpartyjni Samorządowcy, komitet wyborczy Ślonzoki Razem, komitet wyborczy Demokracja i Sprawiedliwość, komitet wyborczy II Rzeczpospolita Polska, komitet wyborczy Oburzeni, koalicyjny komitet wyborczy SLD Lewica Razem, komitet wyborczy Związku Słowiańskiego, komitet wyborczy Liga Samorządowa Pierwsza, komitet wyborczy Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, komitet wyborczy wyborców Jedność Narodu – Wspólnota.

PKW rejestruje komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, a także – o ile działają na obszarze większym niż jedno województwo – komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców.

Pozostałe komitety wyborcze, w tym te działające maksymalnie na obszarze jednego województwa, rejestrują właściwi terytorialnie komisarze wyborczy.

Zawiadomienie może być złożone pisemnie przez osobę upoważnioną przez organ partii politycznej lub np. pocztą.

Zasady tworzenia komitetów wyborczych

Co po rejestracji

Po rejestracji komitety wyborcze mogą rozpocząć zbieranie podpisów poparcia pod listami i prowadzić agitację wyborczą. Zgodnie z kalendarzem wyborczym komitety wyborcze powinny zawiadomić o utworzeniu PKW lub właściwego komisarza wyborczego do 27 sierpnia.

W przypadku odmowy przyjęcia przez PKW zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, pełnomocnikowi wyborczemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów w postępowaniu nieprocesowym oraz wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 3 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny.

W przypadku odmowy przyjęcia przez komisarza wyborczego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, pełnomocnikowi wyborczemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od daty doręczenia postanowienia komisarza wyborczego o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

PKW rozpatruje odwołanie i wydaje orzeczenie w sprawie odwołania w terminie 3 dni. Od postanowienia PKW nie przysługuje środek prawny. Postanowienie doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu i komisarzowi wyborczemu.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października, druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada.