Ostatnia nowelizacja p.z.p., która w większym stopniu nakazuje uwzględniać aspekty innowacyjne w ofercie, a także rezygnuje z ceny jako najważniejszego kryterium oceny ofert może znacznie wpłynąć na rozbudowę całego systemu startupów w Polsce. Trybem udzielania zamówienia publicznego, który będzie miał na to decydujący wpływ jest partnerstwo innowacyjne

Jak zaznacza Katarzyna Cichoń z KPMG na łamach Rzeczpospolitej, w celu rozwoju tego rodzaju działalności niezbędne są jednak dalsze zmiany w p.z.p. Główną barierą dla uczestnictwa startupów w przetargach są warunki udziału w postępowaniu. Wysokie wymagania ekonomiczne oraz posiadanie referencji ograniczają możliwość skutecznego konkurowania o udzielenie zamówienia.

Pomimo możliwości wzięcia udziału w postępowaniu startupy często nie są zainteresowane taką formą rozwoju własnego przedsiębiorstwa. Uczestnictwo w realizacji zamówień publicznych jest jednak znakomitą szansą na ich rozwój. Wpływa ono pozytywnie na rozwój własnej firmy oraz wiarygodność na rynku.

Źródło: Rzeczpospolita