Podlaskie będzie miało z unijnego programu 1 mld 88 mln euro. To pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

15 listopada rozpoczną się konsultacje społeczne tego programu, które potrwają do 2 stycznia 2014 r. - poinformował dyrektor departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO) w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Daniel Górski. 6 listopada programem zajmie się Komitet Sterujący, który będzie rekomendował i opiniował go zarządowi województwa. Po przyjęciu programu przez zarząd trafi on do oceny w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Główne cele programu to - jak mówił Górski - wspieranie przedsiębiorczości w regionie, edukacji, zatrudnienia, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Program podzielono na osiem osi tematycznych, które mają m.in. dotyczyć wzmocnienia gospodarki regionu (242,3 mln euro), przedsiębiorczości i aktywności zawodowej (122,5 mln euro), podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników (80 mln euro), poprawy dostępności transportowej (194 mln euro), gospodarki niskoemisyjnej (158,5 mln euro), ochrony środowiska (70 mln euro), poprawy spójności społecznej, w tym walki z ubóstwem (75 mln euro) oraz infrastruktury na potrzeby rozwijania usług użyteczności publicznej (107 mln euro).

Propozycja zakłada, że np. na inwestycje w przedsiębiorstwach ma trafić 120 mln euro, 42,5 mln euro na przygotowywanie terenów dla inwestorów, 12 mln euro na e-biznes, 50 mln euro na walkę z bezrobociem, 16 mln euro - wspieranie powstających nowych podmiotów gospodarczych, 18 mln euro na ekonomię społeczną, a 25 mln euro - infrastrukturę ochrony zdrowia.

Pula 150 mln euro ma być przeznaczona na drogi i regionalne lotnisko. Górski mówił, że pieniądze na drogi "mogą budzić emocje". Zaznaczył, że będą to wyczekiwane przez samorządy lokalne środki na drogi gminne i powiatowe, ale ich zdobycie będzie obwarowane wieloma warunkami. Za pieniądze z RPO będą dofinansowywane np. drogi lokalne prowadzące do terenów przemysłowych, łączące się z trasami o kluczowym znaczeniu z europejskiej sieci dróg, z przejściami granicznymi. Górski podkreślił, że przy pomocy dostępnych środków z nowego RPO na drogi nie da się rozwiązać wszystkich problemów, bo skala potrzeb w regionie jest ogromna.

Nowy Regionalny Program Operacyjny przewiduje 40 mln euro na kolej. Już wiadomo, że pieniądze te będą zdobywać głównie PKP PLK. Lista inwestycji ma być omawiana m.in. z samorządem województwa. Szanse na wsparcie mają inwestycje na trasie Łomża-Śniadowo, Łomża-Ostrołęka z myślą o przewozie towarów. Od lat zabiegały o to lokalne samorządy z rejonu łomżyńskiego. Władze oceniają, że linie te nie mają jednak potencjału jeśli chodzi o ruch osobowy.

40 mln euro ma być przeznaczone na odnawialne źródła energii, 33 mln euro na ochronę wody i gleb, 15 mln euro - gospodarkę odpadami, a 2 mln euro na ochronę powietrza. Górski zapowiedział, że RPO przejmie zadania związane z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi, które były w dotychczasowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale nie idą za tym dodatkowe środki i jest to w przypadku województwa podlaskiego niekorzystne ze względu na wiejski, rolniczy charakter regionu.

Nowością w programie będzie pula 9 mln euro dedykowana przedsiębiorczości w gminach, których rozwój jest związany - wręcz uwarunkowany - obecnością obszarów chronionych, objętych siecią Natura 2000.