Wspomniany program jest pierwszym dokumentem rządowym, poświęconym otwieraniu danych publicznych. Jak podkreśla resort cyfryzacji, projekt stanowi odpowiedź na liczne sugestie przedsiębiorców, NGOs i obywateli. Jego przygotowanie poprzedzone zostało analizą potrzeb zainteresowanych, wykorzystujących informacje do różnych celów.

Zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji, program zwiększy ilość i poprawi jakość danych publikowanych na portalu danepubliczne.gov.pl. Przyniesie on korzyści zarówno przedsiębiorcom ( wesprze innowacyjne firmy), jak i obywatelom (poprawi ich standard życia dzięki stworzeniu nowych usług i aplikacji bazujących na danych gromadzonych przez podmioty publiczne).

Wśród celów projektu jest również zwiększenie efektywności i przejrzystości działań organów administracji oraz umożliwienie obywatelom partycypacji w sprawowaniu władzy.

Zawarte w programie zadania, wykonane zostaną przez administrację rządową bez kosztowo, w ramach prowadzonych aktualnie działań i własnych środków budżetowych. Za koordynację wykonania Programu oraz realizację większości zadań odpowiadać będzie MC. Dodatkowo, resort w swoim budżecie zaplanował 120 000 zł na szkolenia dla administracji.

(mc.gov.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami