W kwietniu ma ruszyć rządowy program "Rodzina 500 plus", dzięki któremu rodziny otrzymają 500 zł na dziecko. Wypłatami świadczenia wychowawczego będą zajmowały się samorządy, w których trwają przygotowania do nowego zadania.


Z tego powodu 31 marca br. w Warszawie odbędzie się szkolenie dla gmin, miast, województw oraz ośrodków pomocy społecznej pt. Finanse, księgowość i sprawozdawczość programu 500 plus.

Program szkolenia:
1. Finansowanie świadczenia wychowawczego - dotacja na zadanie zlecone.
2. Księgowanie dotacji w księgach organu i urzędu gminy i miasta - klasyfikacja budżetowa i wzory dekretacji.
3. Ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego - wniosek jako dokument źródłowy.
4. Księgowanie zaangażowania i zobowiązań organu właściwego w zakresie świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy - zaangażowanie, zobowiązania warunkowe, zobowiązania zwykłe i rozliczenia międzyokresowe czynne Programu 500+.
5. Termin wypłaty świadczenia wychowawczego - pierwszy okres świadczeniowy 2016, postępowanie przy opóźnieniach wypłaty.
6. Księgowanie wypłat świadczeń i ujęcie rozrachunków na kontach księgowych jednostki realizującej zadania - klasyfikacja budżetowa i wzory dekretacji w urzędzie lub w OPS.
7. Koszty obsługi Programu 500+.
8. Księgowanie kosztów obsługi - klasyfikacja budżetowa, wzory dekretacji kosztów obsługi.
9. Ustalanie świadczeń nienależnie pobranych - decyzja jako dokument źródłowy.
10. Księgowanie rozrachunków z tytułu świadczeń nienależnie pobranych - klasyfikacja budżetowa i wzory dekretacji.
11. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
12. Sprawozdania budżetowe typu "RB" z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - zasady sporządzania sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-27zz, Rb-50, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN w zakresie Programu 500+.
13. Sprawozdania finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - ujęcie Programu 500+ w sprawozdawczości finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
14. Odpowiedzi na pytania.

 

 

Sprawdź szkolenie
Finanse, księgowość i sprawozdawczość programu 500 plus