Prof. Juchnowicz odebrał wyróżnienie podczas środowej uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa z rąk prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz przewodniczącego rady miasta Bogusława Kośmidera.

Jak podkreślił w laudacji prezydent Majchrowski, prof. Juchnowicz zalicza się do wąskiego grona twórców i uczonych, którzy zyskują niezachwianą pewność, że ich dzieło czas nie pokona, że stanie się ono nieprzemijającym elementem uniwersalnego dziedzictwa.

„Tak z pewnością możemy myśleć o dorobku pana profesora Stanisława Juchnowicza – autora projektu koncepcyjnego nowej stolicy Nigerii, współtwórcy układu urbanistycznego Nowej Huty, światowej rangi uczonego, którego osiągnięcia trwale wpisały się w dzieje wielu miast w Polsce i na kontynencie afrykańskim” - powiedział.

Według prezydenta Krakowa, szkoła prof. Juchnowicza wyznacza kierunki rozwoju polskiej urbanistyki i wnosi znaczący wkład w badania nad rozwojem ośrodków miejskich.

Przypomniał, że laureat współtworzył kształt Nowej Huty, projektował i nadzorował budowę jej najstarszych osiedli mieszkaniowych. Efektem pracy zespołu architektów i urbanistów – mówił Majchrowski – jest historyczna część Nowej Huty, która „zachwyca dziś swoim przemyślanym, harmonijnym, czytelnym kształtem, bogactwem zieleni i detalami architektonicznymi – budzi nasz szacunek jako przestrzeń przyjazna człowiekowi”.

Prezydent Krakowa wymienił dwie współczesne inicjatywy, w które zaangażował się prof. Juchnowicz: kompleksową wizję rewitalizacji poprzemysłowej wschodniej części miasta - Nowa Huta Przyszłości oraz plany wzniesienia w Krakowie Pomnika Armii Krajowej.

Prof. Stanisław Juchnowicz dziękując za wyróżnienie powiedział, że nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa odbiera w wymiarze znacznie szerszym niż tylko osobistym. „To w moim odczuciu wyraz uznania dla całej dziedziny, jaką jest urbanistyka i architektura” – zaznaczył.

Jak mówił, w Krakowie przeżył ponad 60 lat – najważniejszą część swojego życia. „Tu przeżyłem wspaniałe uczucie trudu i radości budowania nowego miasta” - podkreślił.

Stanisław Juchnowicz urodził się w 1923 r. w Lidzie. Jest wybitnym urbanistą i architektem. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej.

Prof. Juchnowicz założył Międzynarodowy Ośrodek Kształcenia i Studiów Urbanistycznych Politechniki Krakowskiej i przez wiele lat był jego dyrektorem. Wcześniej był dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Jest współzałożycielem Polskiego Klubu Ekologicznego, był prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich i przewodniczącym Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Profesor opracował także plany rozbudowy czterech znaczących miast Nigerii Południowej. Był ekspertem ONZ i doradcą rządu ds. budowy stołecznego miasta Abudży.

Jego prace naukowe na temat rozwoju zrównoważonego i cytowane w wielu znaczących publikacjach międzynarodowych wyniki badań na temat śródmieść weszły do kanonu naukowej literatury urbanistycznej.

Honorowe obywatelstwo Krakowa jest przyznawane od 1850 r. Od 1989 r. otrzymało je blisko 40 osób m.in.: Sławomir Mrożek, Lech Wałęsa, Margaret Thatcher, Czesław Miłosz, Ronald Reagan, Siergiej Kowaliow, Stanisław Lem, Wisława Szymborska, Ryszard Kaczorowski, Zbigniew Brzeziński, Jan Nowak-Jeziorański, kard. Stanisław Dziwisz, Władysław Bartoszewski i Krzysztof Penderecki.