Trwają prace nad nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, która zakłada, że instytucje zamawiające będą zobowiązane do udzielania wykonawcom zaliczek w przypadku zamówień publicznych udzielanych na dłużej niż 1 rok.

Ten sam projekt nowelizacji popularyzuje stosowanie innych kryteriów oceny ofert niż cena. Z danych statystycznych wynika bowiem, że w Polsce zaledwie 8 proc. ofert wybiera się w oparciu o inne kryteria niż cena. Pod tym względem sytuacja w Polsce jest jedną z najgorszych w Unii Europejskiej.

Warunek zatrudniania niepełnosprawnych i dialog konkurencyjny pozostaną martwe?

Mimo wprowadzenia do polskiej ustawy przepisów umożliwiających uzyskanie zamówienia publicznego po spełnieniu warunku w zakresie zatrudnienia określonej liczby osób niepełnosprawnych, sytuacja w tym zakresie nie poprawiła się. Zamawiający zazwyczaj omijają ten warunek udziału w postępowaniu, nie zawierając go w SIWZ, a przywołana wyżej nowelizacja nie zawiera przepisów modyfikujących ten martwy dotąd przepis.

Podobnie jest z przepisami dotyczącymi dialogu konkurencyjnego. Jak pokazują dane Komisji Europejskiej, aż 8 proc. zamówień w UE jest udzielanych w trybie konsultacji między zamawiającym a wykonawcami. W Polsce nawet promil zamówień nie jest objęty trybem dialogu konkurencyjnego, który w założeniu ma służyć zamawianiu innowacyjnych, ciężkich do opisania rozwiązań.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna