Samorząd sukcesem polskiej transformacji ustrojowej

Premier podkreśliła, że budowa samorządu terytorialnego jest jednym z największych sukcesów polskiej transformacji ustrojowej po 1989 roku. Jak dodała, samorządność w Polsce udało się oprzeć na dwóch filarach: pracowitych samorządowcach oraz aktywnych mieszkańcach.

130 mld zł dla samorządów

Szefowa rządu zapowiedziała, że w ramach decentralizacji więcej środków z unijnej perspektywy 2014-2020 będzie zarządzanych przez samorządy. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województwa będą mogły wydać ponad 130 mld zł. – zaznaczyła premier. – Wierzę w to, że środki te wydacie słusznie i zgodnie z oczekiwaniami waszych obywateli – dodała.
Większa dotacja na Fundusz Sołecki

Władze centralna i samorządowa, choć są od siebie niezależne, muszą być jak naczynia połączone – podkreśliła premier. Nadal wspierane będą mechanizmy, które pozwalają na oddolne podejmowanie decyzji przez gminy i ich mieszkańców. Z budżetu państwa zwiększymy dotację na Fundusz Sołecki – zapowiedziała Ewa Kopacz.

Order dla zasłużonych samorządowców

Premier poinformowała, że minister administracji i cyfryzacji zawnioskował, aby samorządowcy oraz ci, którzy przyczynili się do rozwoju samorządności w Polsce mieli swój order o statusie odznaczenia państwowego. To będzie skromne podziękowanie za wasz wysiłek, pracę i poświęcenie – podkreśliła szefowa rządu.

(premier.gov.pl)