Polscy zamawiający ogłosili do 30 listopada 2016 r. 16.801 ogłoszeń o przetargach i konkursach. Jest to znaczny spadek w porównaniu z zeszłym rokiem, w którym w tożsamym okresie liczba ta wyniosła 20.011. Opublikowano także 10 ogłoszeń dotyczących koncesji na roboty budowlane, zaś 93 ogłoszenia obejmowały zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Z danych Urzędu Zamówień Publicznych wynika, iż zdecydowana większość (96.43 proc.) postępowań zostało wszczętych w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynie 2,64 proc. inwestycji zostało objętych przetargiem ograniczonym. W trybie negocjacji z ogłoszeniem wartość ta wynosi 0,27 proc., zaś w konkursie 0,14 proc.

Większość zamówień objęła dostawy (55,93 proc.). 39,25 proc. postępowań obejmowało usługi, zaś jedynie 4,82 proc. przetargów dotyczyło robót budowlanych.

Zamawiający z Polski opublikowali w 2015 r. jedynie 15.960 ogłoszeń o udzieleniu zamówieniu i wynikach konkursu. Stanowi to również spadek w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, w którym liczba ta wyniosła 20.250.

Jedynie w 5,24 proc. przypadków ogłoszeń, umowa o zamówienie publiczne została podpisana z wykonawcami zagranicznymi.

Źródło: www.uzp.gov.pl

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami