Znowelizowane przepisy mają znaczny wpływ na etap przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak w praktyce stosować nowe regulacje. Pozwoli to uniknąć błędów w przetargach prowadzonych już w zgodzie ze znowelizowanymi przepisami.

W programie szkolenia znajdują się m.in.:

- nowe regulacje dot. ogłoszenia o zamówieniu;

- nowe zasady udostępniania SIWZ;

- nowe warunki opisywania przedmiotu zamówienia oraz tryby jego udzielania;

- nowe rodzaje dokumentów wymaganych od wykonawców, w tym JEDZ;

- zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Szkolenie przeprowadzi dr Andrzela Gawrońska - Baran, radca prawny, były Wiceprezes UZP oraz wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu, dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Prelegent posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zamówieniach publicznych.

Program szkolenia i formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj >>>>