Pracodawca jest gminną jednostką budżetową. Zatrudnia matkę samotnie wychowującą dzieci w wieku 13 i 11 lat.

Jak długo pracodawca jest zobowiązany zatrudniać taką osobę wyłącznie na I zmianę tj. w godz. 6.00-14.00?

Odpowiedź

Pracownicy tej można ustalać inne godziny pracy, można także zatrudniać ją w porze nocnej lub w nadgodzinach.

Zgodnie z art. 42 ust. 2-3 ustawy o pracownikach samorządowych jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Jednakże bez zgody pracownika nie wolno zatrudniać go w nadgodzinach, w porze nocnej i w niedziele oraz święta, gdy sprawuje on pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekuje się dziećmi w wieku do 8 lat.

W związku z tym, że pracownica ma dzieci w wieku znacznie powyżej 8 lat, nie ma przeszkód w zatrudnianiu jej w porze nocnej lub w nadgodzinach itp. – na zasadach ogólnych.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)