Samorządy, które spełnią warunki naboru otrzymają wsparcie doradcze sfinansowane w 90 proc. Resort rozwoju przeprowadzi też szkolenia dla zainteresowanych samorządów z tematyki PPP. W finansowaniu inwestycji pomaga Polski Fundusz Rozwoju, który będzie m.in. poszukiwał uczestników grup pilotażowych w pięciu obszarach:

- przebudowa i utrzymanie obiektów dworcowych,
- przebudowa/budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej,
- przebudowa/budowa i utrzymanie dróg publicznych,
- przebudowa/budowa i utrzymanie placówek oświatowych (np. żłobki, przedszkola, szkoły),
- przebudowa/budowa i utrzymanie obiektów infrastruktury sportowej.
 

Pakietowanie ułatwi samorządom działanie
 

Dzięki pakietowaniu PPP grupa samorządów będzie przeprowadzała wspólnie jedno postępowanie i udzielała wspólnego zamówienia publicznego na wykonanie określonych prac np. budowalnych czy modernizacyjnych. Ma to pozwolić na zwiększenie siły ich negocjacyjnej w rozmowach z potencjalnym partnerem prywatnym, a także umożliwić rozłożenie kosztów postępowania na kilka podmiotów. Pozwoli również na włączenie do postępowań mniejszych projektów, dotąd za małych dla zainteresowania nimi partnerów prywatnych.

Dodatkową korzyścią jest możliwość udzielania pożyczek podporządkowanych prywatnym partnerom przez Fundusz Inwestycji Samorządowych. W projektach PPP partnerzy prywatni muszą wnosić wkład własny do spółek-koncesjonariuszy, którego koszty jest stosunkowo wysoki. Pożyczki oferowane przez FIS PFR mogą częściowo zastąpić ich kapitał własny na korzystnych warunkach finansowych. Tego typu mechanizm jest już z powodzeniem stosowany przez zespół FIS PFR.

W ramach naboru do PFR zgłosiło się 150 samorządów, które poszukują możliwości realizacji inwestycji, nie mają możliwości pozyskania dotacji, a nie mogą się zadłużać. Najwięcej potrzeb inwestycyjnych zostało zgłoszonych w obszarze infrastruktury drogowo-transportowej, tj. drogi, ulice, obwodnice, węzły, mosty, dworce, linie kolejowe, tabor, węzły przesiadkowe oraz w obszarze kubatura - muzea, centra akwizycji wiedzy, szkoły, przedszkola. Ich łączna wartość wynosi w sumie ponad 5,5 mld zł.

Samorządy zainteresowane uczestnictwem w PPP Pakietowym mogą kontaktować się z PFR - 800 800 120 lub +48 22 703 43 00, albo pod adresem e-mail: info@pfr.pl.

List intencyjny, inaugurujący program pakietowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego - PPP Pakietowego podpisali w ubiegłym tygodniu Witold Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju oraz Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

7 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o PPP, która zawiera rozwiązania, ułatwiające realizację inwestycji w tej formule. Jak podkreślał Witold Słowik, nowe prawo ma zwiększyć udział kapitału prywatnego w finansowaniu inwestycji publicznych. Według danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju rząd i samorządy planują realizować w PPP inwestycje warte ponad 50 mld zł.

Zgodnie z ustawą Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wzmocni swoją pozycję, jako centralna jednostka odpowiedzialna za politykę państwa w dziedzinie PPP. Dzięki temu zyskuje umocowanie ustawowe między innymi do prowadzenia monitoringu rynku, wspierania konkretnych inwestycji czy opracowywania wzorcowej dokumentacji.
 

Test PPP
 

Każda inwestycja finansowana z budżetu państwa kwotą 300 mln zł będzie musiała uzyskać opinię ministra, czy najlepszą formą finansowania jest PPP, będzie to tak zwany test PPP. Opinia nie dotyczy projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Każdy podmiot publiczny będzie mógł zwrócić się do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o opinię, czy zastosowanie formuły PPP w przypadku jego inwestycji ma sens. Taka opinia będzie dla niego niewiążąca, ale ma być istotnym wsparciem w procesie przygotowania projektu PPP.

Podmiot publiczny przed rozpoczęciem inwestycji PPP będzie musiał też przeanalizować, czy formuła PPP będzie najbardziej efektywną formą realizacji danej inwestycji. Przeprowadzone analizy przedrealizacyjne mają wpłynąć pozytywnie na dojrzałość projektów PPP oferowanych partnerom prywatnym.

Wśród uproszczeń, które przewiduje ustawa jest m.in. możliwość realizacji projektu PPP przez spółkę  córkę partnera prywatnego, która nie uczestniczyła w przetargu, co do tej pory było niemożliwe.

Ustawa daje też miastom powyżej 100 tysięcy mieszkańców (39 miast w Polsce) większą swobodę kształtowania opłat parkingowych.


#PakietDlaPPP
 

Ustawa to tylko jeden z elementów pakietu działań na rzecz PPP, które prowadzi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pod tym szyldem ministerstwo przygotowało m.in. „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”, którą pod koniec lipca 2017 roku przyjęła Rada Ministrów. Zorganizowało też ogólnopolskie szkolenia z PPP dla 1700 pracowników administracji publicznej z ponad 600 instytucji, czy wspiera konkretne inwestycje PPP.

Wszystkie działania mają doprowadzić do tego, że do końca 2020 roku zostanie zawartych 100 nowych umów PPP, a wartość inwestycji realizowanych w tej formule wyniesie co najmniej 5 procent nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Co najmniej 10 postępowań o wybór partnera prywatnego zainicjuje sektor rządowy, 40 procent postępowań – rządowych i samorządowych – ma zakończyć się sukcesem.