Z dniem 15 grudnia 2016 r. Hubert Nowak objął stanowisko wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. O powołanie wnioskowała Małgorzata Stręciwilk - prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Zadaniem wiceprezesa będzie zastępowanie prezesa Urzędu w zakresie zadań kierownika jednostki oraz zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Źródło: www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł