Czy regiony metropolitalne i miejskie staną się nowymi jednostkami samorządowymi? Samorządowcy proszą o pomoc Prezydenta.

Unia Metropolii Polskich wystąpiła do Bronisława Komorowskiego z propozycją podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie dostosowania administracji terytorialnej do metropolizującej się gospodarki oraz wyzwań rozwojowych. Byłaby to ustawa matka stanowiąca podstawę do optymalizowania podziału zadań między regiony metropolitalne i miejskie a województwa i gminy. W następstwie oprócz gmin, powiatów i województw pojawiłyby się na mapie administracyjnej kraju nowe jednostki samorządowe – 12 regionów metropolitalnych i 21 regionów miejskich. Inicjatywa ta, zdaniem prezydentów wielkich miast, powinna wejść w życie w 2011 r. W kolejnym powstałby projekt standaryzacji zadań jednostek samorządowych oraz projekt nowego systemu finansowania tych zadań. W następnym, czyli 2013 r., proponowane reformy weszłyby w życie. Demokratyczne wybory do rad nowych jednostek odbyłyby się w 2014 r.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Rzeczpospolita, 21 lipca 2010 r.