Szkolenie Postępowanie administracyjne w świetle orzecznictwa WSA i NSA odbędzie się 3 lutego 2016 r. w Warszawie (w godz. 10:00-16:00)


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest wyjaśnienie w kilku płaszczyznach ważnych dla praktyki przepisów normujących podstawowe instytucje ogólnego postępowania administracyjnego, w oparciu o dorobek doktryny, ale także orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W trakcie szkolenia omawiane są poszczególne etapy procesu administracyjnego w oparciu o literaturę przedmiotu, casusy a wszystko wsparte jest przykładami z orzecznictwa.

Uczestnicy szkolenia mogą w jego trakcie jak i po zakończeniu zadawać pytania, dzielić się swoimi wątpliwościami.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu będą posiadali wiedzę na temat aktualnych linii orzeczniczych sądów administracyjnych obu instancji z zakresu postępowania administracyjnego, a także będą potrafili w praktyce zastosować zasady postępowania administracyjnego, prawidłowo prowadzić postępowanie, w którym strona jest reprezentowana przez pełnomocnika, doręczyć korespondencję elektronicznie.


WYKŁADOWCA:
Tomasz J. Lewandowski - doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych Dr Lewandowski, Majcherek i Wspólnicy Spółka Partnerska, Koordynator Biura Prawnego w MPGM S.A. z siedzibą w Poznaniu, adiunkt w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, habilitant w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, były starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, związany z sądownictwem administracyjnym od blisko 10 lat, były ekspert prawny w Instytucie Badawczym Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Autor ponad setki publikacji, komentarzy oraz glos z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, sądowoadministracyjnego oraz samorządu terytorialnego. Współautor programu Lex Navigator.

 

W PROGRAMIE:

  1. Zasady postępowania administracyjnego
  2. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym
  3. Wszczęcie i odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego
  4. Zawieszenie i Umorzenie postępowania administracyjnego
  5. Skutki prawne decyzji administracyjnej (w tym m.in. z jaką datą decyzja wywołuje skutek prawny: z dniem wydania, czy z dniem w którym decyzja staje się ostateczna)
  6. Postępowanie dowodowe
  7. Przedawnienie w postępowaniu administracyjnym
  8. Prawidłowa budowa decyzji administracyjnej

Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez OIRP/ORA.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej wydarzenia www.szkolenia.abc.com.pl oraz pod adresem szkolenia@wolterskluwer.pl.