Jest to narzędzie elektroniczne zapewniające dostęp do informacji o zakresie zamówień objętych regulacją zrewidowanego Porozumienia ws. Zamówień Rządowych (GPA), łącznie z wiążącymi się z nimi informacjami, które strony GPA są zobowiązane dostarczyć.

Portal e-GPA powinien być pomocny zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców ubiegających się o zamówienia w państwach członkowskich GPA.

Jak podaje UZP, zawartość portalu oraz jego dodatkowe funkcje będą stopniowo uzupełniane.

Narzędzie dostępne jest TUTAJ

Źródło: www.uzp.gov.pl