Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy Marta Stachowiak, program nazwany został "5 na 6", co oznacza, że pięć milionów złotych zostanie rozdzielone pomiędzy sześć obszarów, na jakie podzielono Bydgoszcz. Jak zaznaczyła Stachowiak, ostateczną decyzję o tym, które pomysły zostaną zrealizowane, podejmą radni poszczególnych osiedli.

"Bardzo dziękuję mieszkańcom za zaangażowanie i przekazanie nam swoich pomysłów, bo dzięki temu widać, że zmiana sposobu wyłaniania inwestycji była trafionym pomysłem. Na każdym osiedlu było co najmniej jedno zadanie zgłaszane przez dużą grupę bydgoszczan, co dowodzi, że faktycznie są to inwestycje oczekiwane przez większość mieszkańców" - podkreślił prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski w podziękowaniu skierowanym do mieszkańców miasta.

Najbardziej aktywni okazali się mieszkańcy okręgu nr 4, obejmującego dzielnice: Błonie, Górzyskowo i Szwederowo, którzy oddali łącznie 2352 głosy. Najwięcej mieszkańców tych osiedli proponowało budowę parkingu na Błoniu, boiska przy Zespole Szkół nr 32, utworzenie i doposażenie placu zabaw z siłownią na wolnym powietrzu przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 oraz stworzenie placu zabaw w dwóch parkach na Błoniu.

1519 głosów oddali bydgoszczanie z okręgu nr 3, który tworzą dzielnice: Nowy Fordon, Stary Fordon, Tatrzańskie i Tereny Nadwiślańskie. Wśród najczęściej proponowanych przez nich inwestycji są: budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 65 oraz utworzenie sali tanecznej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5.

Na trzecim miejscu, pod względem liczby oddanych głosów, znalazł się okręg nr 1 obejmujący: Czyżkówko, Flisy, Miedzyń-Prądy, Okole, Osowa Góra, Piaski, Wilczak-Jary, Smukała-Opławiec-Janowo (1158 oddanych kart do głosowania). Najczęściej zgłaszaną przez mieszkańców tych osiedli inwestycją jest nowa kładka dla pieszych łącząca nad Kanałem Bydgoskim Osową Górę z Miedzyniem i Prądami.

"Obecnie trwają spotkania pracowników Urzędu Miasta z przedstawicielami poszczególnych rad osiedli, sprawdzane są możliwości realizacji inwestycji pod względem formalno-prawnym, a radnym przekazane zostaną wszystkie zaproponowane przez mieszkańców zadania. Następnie rady osiedli podejmą stosowne uchwały, w których wskażą inwestycje, jakie trafią do realizacji w przyszłym roku w ramach programu 5 na 6" - przypomniała Marta Stachowiak.

Zgodnie z zamierzeniem na realizację inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców w ramach programu "5 na 6" przeznaczonych jest w 2014 r. - podobnie jak 2013 roku - 5 mln zł. Pula ta będzie powiększona o ponad 1 mln zł, które nie zostały - w ramach tego programu - wykorzystane w 2013 r.

Niektóre rady osiedli w 2013 r. podjęły decyzje o realizacji zadań dwuletnich, wyczerpując tym samym należne im pieniądze na kolejny rok - np. na Wzgórzu Wolności w ten sposób powstaje boisko przy jednej ze szkół. Oznacza to, że w 2014 r. na danym osiedlu nie ma możliwości podjęcia się realizacji nowej inwestycji.

Program "5 na 6" to jedna z form wydawania w Bydgoszczy pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego. Kolejne 5 mln zł przeznaczono na program "25/75", w ramach którego miasto pokryje 75 proc. zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów inwestycyjnych, pod warunkiem, że inicjatorzy zdobędą pozostałe 25 proc. potrzebnych pieniędzy z innych źródeł. W ten sposób, w 2013 roku m.in. wyremontowano kilka osiedlowych ulic.