SKS stanowi program systematycznych, ogólnodostępnych i dodatkowych zajęć wychowania fizycznego skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego założeniem jest urealnienie wychowania fizycznego w szkołach, podniesienie pozycji i jakości wychowania fizycznego w procesie kształcenia dzieci i młodzieży oraz ukształtowanie szkół jako lokalnych centrów aktywności sportowej.

W programie SKS aktywny udział bierze ponad 2 000 gmin. Jak podkreśla resort sportu, szkoła jest bardzo ważnym miejscem w życiu każdego młodego człowieka, a na jej terenie dodatkowe zajęcia w ramach SKS odbywają się 2 razy w tygodniu.

(msit.gov.pl)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami