Podczas poniedziałkowej sesji sejmiku województwa pomorskiego odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu. Marszałek województwa Mieczysław Struk poinformował radnych, że dochody w przyszłym roku zaplanowano na 1,157 mld zł. Zaznaczył, że „ostatni rok, kiedy województwo planowało tak wysokie dochody, to 2009 rok".

Dochody własne zaplanowano na 515 mln zł, z czego 378 mln to kwota wynikająca z udziału w podatkach dochodowych. Dochody zewnętrze mają wynieść 642 mln zł, z czego 564 mln zł to dotacje z funduszy UE, a 71 mln zł pochodzić ma z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Marszałek zwrócił uwagę, że w porównaniu z 2017 r., projekt budżetu na 2018 r. przewiduje wyższe o 235 mln zł (58 proc.) dotacje celowe (wzrost z 407 do 642 mln zł). „Wynika to głównie z wyższych wpływów dotacji ze źródeł zagranicznych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, głównie zadania drogowe” – wyjaśnił marszałek. W przyszłym roku planowana jest też wyższa o 24 mln zł kwota wynikająca z udziału w podatkach dochodowych (wzrost z 354 do 378 mln zł).

Projekt budżetu przewiduje wydatki w 2018 r. w wysokości 1,236 mld zł. „Podobnie jak w przypadku dochodów, jest to najwyższa kwota wydatków zaplanowana w budżecie oraz najwyższy udział wydatków majątkowych od 2009 roku” – podkreślił Struk. Na inwestycje zaplanowano 618,5 mln zł, co stanowi 50,02 proc. wydatków ogółem. „Daje to wzrost o 61 proc. w stosunku do planu na 2017 rok” – zaznaczył marszałek. Pozostała kwota, prawie 618 mln zł, ma być przeznaczona na wydatki bieżące.

Wśród wydatków majątkowych największy udział, w wysokości 396 mln zł, stanowić mają wydatki na transport i łączność (w tym na zadania drogowe 342 mln zł i na zakup taboru – 40 mln zł). Projekt przewiduje wydanie 105 mln zł na inwestycje w ochronie zdrowia, m.in. na realizację projektu Pomorskie e-zdrowie (62,5 mln zł) oraz na remonty i zakupy w szpitalach – 41 mln zł. 61 mln zł ma być przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową (m.in. na wykup gruntów pod inwestycje na drogach i termomodernizację budynków należących do samorządu).

„Ok. 46 proc. planowanych wydatków ogółem w 2018 r., tj. kwota 573,5 mln zł, przeznaczona została na zadania bezpośrednio związane z realizacją strategii rozwojowej województwa 2020” – podkreślił marszałek. Największe wydatki zaplanowano na Regionalne Programy Strategiczne: Mobilne Pomorze (406 mln zł) i Zdrowie dla Pomorzan (107,5 mln zł). Marszałek powiedział, że projekt przewiduje przeznaczenie ponad 128 mln zł na utrzymanie i „nieznaczny wzrost” kolejowego ruchu pasażerskiego w regionie.

Marszałek wyjaśnił dziennikarzom, że wyższy budżet województwa wynika przede wszystkim z uruchomienia funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz nie wykonania zaplanowanych wydatków w 2017 r. w wysokości ok. 200 mln zł. „Wynika to głównie z trudności z zakończeniem postępowań przetargowych, braku firm wykonawczych, braku konkurencji wśród wykonawców, konieczności powtarzania postępowań przetargowych” – wskazał.

Wicemarszałek Ryszard Świlski podał, że w przyszłym roku planowany jest remont i rozbudowa ok. 70 km dróg wojewódzkich. Do najważniejszych inwestycji należą: rozbudowa dróg wojewódzkich nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański (43 mln zł), nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo (39 mln zł), nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty (45 mln zł), nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno (41 mln zł). Plany przewidują też budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w miejscowości Wicko (50 mln zł) oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa (43 mln zł).

Przyznał, że „ogromnym problemem związanym z realizacją projektów jest brak pracowników na rynku budowlanym”.

Przewodniczący opozycyjnego klubu radnych PiS w pomorskim sejmiku Jerzy Barzowski przyznał, że „założenia projektu budżetu są dobre, bo wynikają z polepszającej się koniunktury gospodarczej w kraju".

Projekt budżetu województwa ma być przyjęty przez radnych sejmiku na sesji pod koniec roku. (PAP)