Rada Ministrów przyjęła stanowisko wobec Globalnego Porozumienia ONZ na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Polska nie poprze porozumienia

Rząd zdecydował, że Polska nie poprze porozumienia podczas międzynarodowej konferencji w sprawie przyjęcia tego dokumentu zaplanowanej w Marrakeszu w dniach 10-11 grudnia 2018 r. Będzie przeciwko także w trakcie późniejszego głosowania podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dokument nie spełnił postulatów Polski dotyczących potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej.

 

Migracja legalna a nielegalna

Według Rady Ministrów, sformułowania zawarte w ostatecznym projekcie, zwłaszcza dotyczące rozróżnienia między migrantami legalnymi i nielegalnymi, mogą powodować znaczne trudności w interpretacji i implementacji porozumienia.

Już wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że nie Polska będzie częścią globalnego paktu ONZ w sprawie migracji. Czytaj więcej Polska raczej nie przystąpi do światowego paktu ws. migracji

Pakt poświęcony prawom uchodźców i migrantów (GCM) ma zostać podpisany na konferencji ONZ w Marrakeszu. Punktem wyjścia do podjęcia międzynarodowych prac w tej sprawie była tzw. Deklaracja Nowojorska z września 2016 roku, przyjęta jednomyślnie przez 193 państwa należące do Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców został uprawniony na podstawie Deklaracji Nowojorskiej do zaproponowania światowego paktu mającego na celu wzmocnienie i koordynację międzynarodowych starań o poprawę losu uchodźców i migrantów.

Zobacz też Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Ramy partnerstwa z państwami trzecimi w zakresie migracji.