Zgodnie z nową regulacją, pojazd straży gminnej (miejskiej), z wyjątkiem motocykla, powinien:
1) mieć srebrną barwę nadwozia;
2) być oznakowany:
a) pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej,
b) pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,
c) odblaskowym napisem "STRAŻ GMINNA" ("STRAŻ MIEJSKA") barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu, d) świetlnym napisem "STRAŻ GMINNA" ("STRAŻ MIEJSKA") barwy granatowej lub czarnej na białym tle, umieszczonym na dachu pojazdu,
Kolor srebrny dla straży został wprowadzony, ponieważ jest on już w Polsce traktowany jako wyróżnik szeroko rozumianych służb publicznych. Takie barwy mają np. pojazdy policyjne, Straży Ochrony Kolei i służb używających pojazdów uprzywilejowanych (np. pogotowia energetycznego czy gazowego).

DzU  z 16 maja, poz. 525

Dz.U.2012.525