Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza odmienne założenia odnośnie stosowania odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. Wśród usług budowlanych należy zaliczyć roboty związane z budową bloków, malarskie, tynkarskie i betoniarskie. Wprowadzenie nowych obowiązków wpłynie pozytywnie na wykonawców, którzy będą otrzymywać od podwykonawców faktury bez doliczonej stawki podatku VAT. 

Jak czytamy w Gazecie Prawnej mniejsze przepływy środków finansowych polepszą płynność finansową wykonawców. Zgoła odmiennie przedstawiać się będzie jednak sytuacja podwykonawców. Nie będzie miał on obowiązków wykazywania podatku do zapłaty z tytułu świadczonych usług dla wykonawcy, ale w dalszym ciągu będzie ponosił koszty działalności takie jak zakup paliwa czy sprzętu. 

Na pogorszenie płynności finansowej podwykonawców wpływ będzie miała także konieczność zapłaty środków na zakup materiałów budowlanych. Przedsiębiorca będzie ponosił koszty materiałów, których cena będzie zawierać podatek VAT, zaś od wykonawcy będzie otrzymywał cenę już bez VAT. W sytuacji, w której podwykonawca będzie miał do zapłaty należności z tytułu podatku, nie będzie miał możliwości odliczenia już naliczonego podatku.

Źródło: Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł