Pierwszy kontrakt obejmuje budowę trasy na odcinku ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Alei I.J. Paderewskiego. Wartość umowy wyniosła 173,13 mln zł brutto. Budżet zamawiającego wyniósł 131 mln zł, jednak inwestor zdecydował się na podwyższenie go do ceny najkorzystniejszej oferty. 

W ramach drugiej umowy wykonawca przebuduje Aleję I.J. Paderewskiego na odcinku od Alei Niepodległości do DW 678. Kontrakt opiewa na 178,57 mln zł brutto. Zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji 149 mln zł brutto, jednak podwyższył budżet do ceny najkorzystniejszej oferty. Obie umowy mają zostać zrealizowane w ciągu 21 miesięcy od dnia ich podpisania.

Najkorzystniejsza oferta w obu przetargach została wybrana na podstawie kryterium ceny (90 proc.) oraz terminu gwarancji (10 proc.). Każdy z oferentów zaproponował siedmioletni okres gwarancji.

Źródło: www.wnp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł