Konsorcjum spółek Vistal Gdynia oraz Vistal Infrastructure zawarło umowę o zamówienie publiczne ze szczecińskim Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. Przedmiotem inwestycji jest remont mostu Cłowego nad Odrą wzdłuż ciągu ul. Gdańskiej i ul. Eskadrowej w Szczecinie.

Wartość umowy wynosi 18,6 mln zł brutto. Wykonawca w razie opóźnienia poniesie karę umowną w wysokości 0,1 proc. wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia. 

Źródło: www.wnp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł