Lotnisko ma powstać w gminie Tykocin w okolicach wsi Sawino, Saniki i Bagienki, 21 km od Białegostoku, między dwoma parkami narodowymi Narwiańskim i Biebrzańskim.

Ma być kluczową inwestycją w regionie, która ma powstać dzięki dotacji z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ma kosztować około 493 mln zł.

Na początku stycznia Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie uchyliła i przekazała do ponownego rozpatrzenia dyrekcji regionalnej w Białymstoku decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Bez tej decyzji nie można się ubiegać o wydanie pozwolenia na budowę.

GDOŚ zarzuciła m.in., że w raporcie nie było analiz dotyczących oddziaływania lotniska na obszary Natura 2000, co narusza unijną Dyrektywę Siedliskową. W sąsiedztwie planowanej inwestycji jest kilka obszarów Natura 2000.

Wniosek o decyzję środowiskową jest w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Musi być jednak uzupełniony i poprawiony raport oddziaływania na środowisko. Na zlecenie władz województwa za sumę 1,8 mln zł przygotowywało go konsorcjum firm Arup i Ekoton.

Jak powiedział marszałek Dworzański, firmy te zostały wezwane do poprawienia tego dokumentu w ramach środków, jakie otrzymały dotychczas za to zlecenie. Dworzański powiedział, że w najbliższych dniach będzie wiadomo, czy firmy te będą poprawiały raport. Zapowiedział, że jeśli nie będą chciały tego zrobić, samorząd będzie na drodze sądowej dochodził zwrotu wypłaconych im środków. Będzie też wówczas musiał ogłosić nowy przetarg dla firm na opracowanie nowego raportu.

Dworzański podkreślił, że chodzi o publiczne pieniądze, które nie mogą być wydane na dokument, który - jak na razie - jest nieprzydatny, bo na jego podstawie nie można uzyskać decyzji środowiskowej.

Marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański powiedział w środę na konferencji prasowej w Białymstoku, że nie ma pomysłu odstąpienia od zamiaru budowy lotniska regionalnego.

Grzegorz Chocian z firmy Ekoton powiedział w środę PAP, że w wyznaczonym terminie, czyli w poniedziałek lub wtorek, konsorcjum Arup-Ekoton odpowie na wezwanie przez samorząd województwa. Zaznaczył, że do tego czasu firma nie będzie się w mediach wypowiadać na ten temat i prezentować swojego stanowiska.

W dniach 28-29 marca marszałek województwa prezentował w Brukseli w dyrekcji generalnej departamentu zarządzającego wszystkimi programami operacyjnymi wdrażanymi w Polsce, oraz w departamencie ochrony środowiska zajmującego się sprawami polskimi, pomysł budowy lotniska w Podlaskiem w kontekście obecnej sytuacji prawnej, w jakiej jest ta inwestycja.

Dworzański powiedział, że samorząd województwa otrzymał w Brukseli pełną akceptację" dla pomysłu lotniska. Nie ma żadnych uwag pod adresem zarządu województwa podlaskiego co do tego, że może ten pomysł jest chybiony - powiedział marszałek. Zaznaczył jednak, że podkreślono wyraźnie, że ze względu na wagę tej inwestycji i na trudności jakie mogą być przy jej realizacji, dokumentacja i wniosek o unijne dofinansowanie muszą być przez samorządowe władze województwa bardzo dobrze przygotowane.

Nie ma żadnej decyzji, nie ma żadnego pomysłu odstąpienia od budowy lotniska regionalnego - podkreślił Dworzański.

By skorzystać z unijnej dotacji, lotnisko powinno powstać do 2015 roku. (PAP)

kow/ je/