- W najbliższych dniach dojdzie do spotkania ze wszystkimi podwykonawcami kontraktu przy budowie fragmentu drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Marki i Kobyłka – powiedział PAP wiceminister Chodkiewicz.

W czwartek GDDKiA odstąpiła od umowy z firmą Salini na budowę tego odcinka. Oprócz niedotrzymania terminu kontraktu, mimo wielokrotnego upominania wykonawcy do mobilizacji, jedną z przyczyn zerwania umowy było niedotrzymanie zapisów kontraktu mówiących o regulowaniu płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Minister Chodkiewicz zapewnił, że GDDKiA ma gwarancje bankowe wykonawcy, dzięki czemu Skarb Państwa będzie mógł pozyskać pieniądze dla zaspokojenia ewentualnych, należnych zgodnie z kontraktem płatności na rzecz podwykonawców. - Nie zostawimy podwykonawców bez pomocy. Gwarancje bankowe pozwolą nam uregulować płatności, których nie dokonało konsorcjum realizujące inwestycję – powiedział wiceminister. (ks.pap)

Czytaj: DDKiA zerwała umowę na część obwodnicy Mare>>