Budimex podszedł do przetargu w konsorcjum, w skład którego wchodzą jeszcze: General Electric International, hiszpański Tecnisas Reunidas i spółka Extor.

Polimex Energetyka znalazł się w konsorcjum ze spółkami Alstom Power, Alstom Switzerland i Alstom Power O&M.

Pozostali wykonawcy, którzy przeszli prekwalifikacje to: konsorcjum Ansaldo Energia i SNC-Lavalin Polska, konsorcjum spółek Mitsubishi Hitachi Power Systems oraz konsorcjum Simens Ag i Siemens sp. z o.o.

PGNiG Termika w listopadzie 2014 r. ogłosiło przetarg na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie o mocy elektrycznej od 420 MWe do 490 MWe i mocy cieplnej powyżej 250 MWt.

Przetarg jest prowadzony według procedury negocjacyjnej. Wadium, które wniosą wykonawcy zaproszeni do składania ofert, ustalono na 20 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w Elektrociepłowni Żerań bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej w granicach od 420 MWe do 490 MWe netto i mocy cieplnej powyżej 250 MWt wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.

Głównymi elementami bloku gazowo-parowego będą: turbina gazowa, kocioł odzyskowy i turbina parowa. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz wykonanie usług takich, jak zaprojektowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kogeneracyjnego bloku energetycznego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi, szkolenie personelu zamawiającego oraz świadczenie wieloletniego serwisu wybranych urządzeń tego bloku.

Czas trwania zamówienia określono na 180 miesięcy. Jest to szacunkowy okres realizacji całego zamówienia, na który składa się okres realizacji inwestycji oraz okres serwisu wybranych urządzeń bloku, trwający co najmniej 144 miesiące, ale nie krócej niż dwa pełne cykle remontowe tych urządzeń.

Wcześniej prezes PGNiG Termika Andrzej Gajewski informował, że szacowana wartość tej inwestycji to ok. 1,7 mld zł, a blok ma być gotowy w 2018 roku. (PAP)