Zamówienie ma zostać udzielone wg. procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Wybór procedury PFRON tłumaczy faktem, że jedynym wykonawcą, zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia jest właściciel autorskich praw majątkowych do tego systemu tj. Sygnity.

"Ponadto, PFRON nie posiada dokumentacji technicznej SODiR. Brak kompletnej dokumentacji uniemożliwia, nawet po przeniesieniu na PFRON autorskich praw majątkowych do SODiR, zlecenie w trybie konkurencyjnym jakichkolwiek usług związanych z utrzymaniem i modyfikacjami tego systemu. Brak dokumentacji SODiR, którego zasad konstrukcji nie zna nikt oprócz Sygnity, jak również nikt poza Sygnity nie ma wiedzy o szczegółach technicznych oraz programistycznych tego systemu, stanowi okoliczność, która nawet poprzez przeniesienie na PFRON autorskich praw majątkowych nie pozwoli na zlecanie usług modyfikacji i utrzymania tego systemu w trybach konkurencyjnych" - napisano w uzasadnieniu.

"Brak dokumentacji stanowi dla PFRON przeszkodę uniemożliwiającą m.in. dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi utrzymania systemu SODiR, z uwagi na brak informacji technicznych pozwalających innym podmiotom niż Sygnity usuwać błędy albo implementować nowe funkcjonalności. Dodatkowo, SODiR jest systemem dedykowanym, w stosunku do którego na rynku nie istnieje system o funkcjonalnościach zbliżonych do SODiR (...)" - dodano.

W poniedziałek w suplemencie do Dziennika Urzędowego UE pojawiły się informacje o pozyskaniu przez Sygnity dwóch zleceń od PGNiG łącznie za 8,5 mln zł netto.

Sygnity podpisało z PGNiG umowę na usługi ATiK dla produktów Oracle po umowie ULA za 6,03 mln zł netto oraz umowę na "skonsolidowany zakup usługi ATiK dla produktów aplikacyjnych Oracle” za 2,25 mln zł. (PAP)