Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie ogłosiło przetarg na dostawę 50 nowych tramwajów. Firma Pesa złożyła w postępowaniu najtańszą ofertę, jednak została z niego wykluczona. Powodem tego było nieprawidłowe wykonanie wcześniejszej umowy dla Krakowa, która polegała na dostawie 36 tramwajów.

Nieprawidłowości wynikały z opóźnień w dostawie. Ich skutkiem było nałożenie na bydgoską firmę kary umownej w wysokości 26 mln zł. W tej sprawie aktualnie prowadzone jest postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jak podaje Gazeta Prawna, skład orzekający rozstrzygnie tutaj o przyszłości Pesy na rynku zamówień związanych z transportem publicznym. Jeśli orzeczenie Izby będzie negatywne dla firmy to każdy inny zamawiający będzie miał uprawnienie do wykluczenia Pesy z prowadzonych przetargów. Skutkiem tego byłoby zamknięcie przed Pesą rynku zamówień na najbliższe dwa lata.

Źródło: Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł