Celem uruchomienia Bazy Projektów PPP jest gromadzenie i udostępnianie, a co za tym idzie propagowanie wiedzy na temat tej formy współpracy przedsiębiorczości prywatnej z sektorem publicznym. Projekty w Bazie Projektów PPP zgrupowane są w trzech kategoriach: projekty planowane, realizowane oraz zakończone. Baza jest dostępna w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i chińskiej. Baza Projektów PPP zawiera także publikacje na temat funkcjonowania PPP w Polsce i zagranicą oraz bieżące informacje ważne z punktu widzenia użytkowników (szkolenia, konferencje itp.).