Obecnie w budynku mieszczą się oddziały Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu administruje posiadłością w imieniu skarbu państwa.

„Starosta będzie postępował zgodnie z przepisami, nie zamierza występować z odwołaniem od tej decyzji” - zapowiedziała rzecznik.

Według niej przekazanie pałacu i parku spadkobiercom hrabiego Adama Stadnickiego będzie możliwe dopiero po prawomocnej decyzji sądu w tej sprawie. O jej wydanie muszą wystąpić sami potomkowie.

„Te obiekty niszczeją, nie można było w nich nic robić ze względu na nieuregulowany status prawny. Jesteśmy za tym, aby wróciły one do prawowitych właścicieli i odzyskały dawny blask” - dodała Olszowska.

Potomkowie hrabiego Stadnickiego wystąpili przed sześciu laty do wojewody małopolskiego o zwrot nieruchomości. Uznał on jednak, że roszczenia są bezzasadne, gdyż park i pałac stanowiły integralną część gospodarstwa rolnego przejętego przez państwo na mocy dekretu PKWN z 1944 r. Spadkobiercy odwołali się od tej decyzji do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Leżąca nieopodal Nowego Sącza w dolinie Kamienicy Nawojowa od 1800 roku była własnością jednej z ważniejszych rodziny szlacheckich w południowej Polsce – Stadnickich. Władali oni tymi terenami aż do II wojny światowej. Ostatnim właścicielem wsi był zmarły w 1982 r. hrabia Adam Stadnicki.

Najstarsze fragmenty rodowej siedziby w Nawojowej, zachowane w przyziemiu i piwnicach, pochodzą jeszcze z XVI wieku, kiedy tutejsze ziemie należały do Nawojowskich. Obecna budowla wzniesiona jest w stylu neogotyckim. Składa się z dwóch skrzydeł ustawionych pod kątem prostym. Część starsza zawiera w sobie elementy dworu Nawojowskich z XVI wieku. 

rgr/ ls/ gma/